Työntekijä

Yksilö ja työyhteisö

Toimivassa työyhteisössä on yhteinen päämäärä sekä selkeä työn- ja  vastuunjako, jotka ovat perusta myös työhyvinvoinnille.  Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen edistäminen kuuluvat sekä työnantajalle että työntekijöille.  Työnantaja huolehtii työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta.  Työntekijällä on vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä.  Jokainen vaikuttaa myös työpaikan ilmapiiriin ja me-henkeen omilla toimintatavoillaan.

Työpaikkakohtainen Työhyvinvointi-korttikoulutus

Haluatko työyhteisösi voivan entistä paremmin, toimivan sujuvasti sekä löytävän työn ilon ja imun? Päivän kestävä Työhyvinvointikortti-koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin.

Koulutuksen on suorittanut jo lähes 29.000 henkilöä.

Koulutuksella saadaan alkuun ja vahvistetaan  työhyvinvoinnin kehittämistä työpaikalla.

Eri-ikäisyys vahvuudeksi

Mentorointivalmennus

Työprosessien kehittäminen ja työn sujuvuus – kulmakiviä työhyvinvoinnin edistämisessä

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työyhteisösovittelu

" Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa." (Tuntematon)

Ota yhteyttä ja kerromme lisää