Esimiestyö ja johtaminen

Esimiestyö ja johtaminen

Työhyvinvoinnin johtamisen tulee perustua todettuun tarpeeseen, sen tulee sulautua osaksi arkea ja olla tavoitteellista.  Onnistunut työhyvinvointijohtaminen edellyttää toimivia ja sujuvia käytänteitä sekä organisaatiotasolla että esimiesten ja henkilöstön johtamisessa.  Työhyvinvointijohtaminen ei ole erillinen johtamisen osa-alue, vaan sen tulee linkittyä selkeästi organisaation strategiaan ja arjen toimintakäytäntöihin ottaen huomioon työuran eri vaiheissa olevat työntekijät.

Kehittämisohjelmat ovat kokonaisuuksia, joissa kehitetään toimintaa monella osa-alueella kokonaisuutena.  Ne perustuvat lähtötilanteen analyysiin, jonka perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma yhdessä työpaikan edustajien kanssa.  Kehittämisohjelma räätälöidään todettujen kehittämistarpeiden mukaan kohdistumaan työprosessien sujuvuuteen, koko henkilöstöön, esimiestyön kehittämiseen  tai yksittäisten työntekijöiden ammatillisen kasvun tukemiseen ja voimavarojen vahvistamisee

Työhyvinvoinnin kokonaistilanteen arviointi ja työhyvinvoinnin  kehittämissuunnitelman laatiminen nykytilanteen arvioinnin pohjalta

Saavutettavia hyötyjä:

Hyötyjä:

Ota yhteyttä ja kerromme lisää