Kehittämispalvelut Kultala

Työhyvinvointi on monen tekijän summa, johon kaikki työpaikalla vaikuttavat!

Esittely

Kehittämispalvelut Kultala

Tarjoamme vankalla kokemuksella monipuolisia työnohjaus-, kehittämis- ja valmennuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille, valtiolle, kunnille sekä kaupungeille.  Tuotamme kehittämispäiviä, strategiapäiviä, erilaisia työyhteisön toimivuuteen ja esimiestyöhön liittyviä valmennus- ja koulutuspalveluja yhteistyössä yritysten kanssa. 

Yhteistyömme voi olla pidempikestoista kehittämistyötä tai yksittäisiin tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan.  Meille tärkeintä on, että palveluissamme pureudutaan oikeisiin asioihin yhdessä työpaikan kanssa ja tehdään työtä, joka vie yksilöä, yksikköä, organisaatiota ja koko konsernia aidosti eteenpäin.  

Yhteistyökumppaneita
kuva-kp

Vahvuudet

Olemme aikaansaava työpaikkojen ja organisaatioiden johtamisen- ja työprosessien kehittäjä ja valmentaja työkaaren kaikissa vaiheissa. Osaamisessamme yhdistyvät teoria ja käytäntö. Meillä on laaja koulutus ja vankka kokemus erilaisten työyteisöjen kehittämisestä. Työura ja siihen liittyvät johtamisen ja työhyvinvoinnin haasteet ovat erityisosaamistamme. Työprosessien kehittäminen on keskeinen osa työhyvinvoinnin kehittämistä – laatutyöskentelystä omaamme monipuolisen käytännön kokemuksen.  Saadun palautteen perusteella vahvuuksiamme ovat vankka teoriaosaaminen, kokonaisuuksien hallinta ja käytännönläheisyys.  Olemme luotettava, yhteistyökykyinen ja joustava yhteistyökumppani.

Ikävoimaa työhön, Työterveyslaitos 2011: Lundell Susanna, Tuominen Eva, Hussi Tomi, Klemola Soile, Lehto Eija, Mäkinen Elina, Oldenburg Rita, Saarelma-Thiel Tiina

Mitä ihmisen ikääntyminen tuo tullessaan ja mitä se merkitsee työelämässä?  Miten voimme tukea eri-ikäisten työkykyä ja työhyvinvointia?  Ikään liittyvät kysymykset ovat työelämässä aina ajankohtaisia, koska työpaikoilla ahkeroi kaikenikäisiä ihmisiä. On nuoria, keski-ikäisiä ja ikääntyneitä – ja me kaikki ikäännymme joka päivä.

Maatalousryrittäjien työssä jaksaminen, Agropoli- hankkeen loppuraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Lehto Eija, Heikkilä Johanna

Julkaisun tarkoituksena on tarjota käytännön tietoa maatalousyrittäjien työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä toimista, joita voidaan tehdä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin edistämiseksi niin maatalouden asiantuntijoiden kuin työterveyshuollon toimesta.

Palvelut

Monipuolista työhyvinvoinnin kehittämisen työkaluja

Työhyvinvoinnin johtamisen tulee perustua todettuun tarpeeseen, sen tulee sulautua osaksi arkea ja olla tavoitteellista.  Onnistunut työhyvinvointijohtaminen edellyttää toimivia ja sujuvia käytänteitä sekä organisaatiotasolla että esimiesten ja henkilöstön johtamisessa. 

Toimivassa työyhteisössä on yhteinen päämäärä sekä selkeä työn- ja  vastuunjako, jotka ovat perusta myös työhyvinvoinnille.  Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen edistäminen kuuluvat sekä työnantajalle että työntekijöille. 

Palautetta

Olemme hyödyntäneet Eijan osaamista ikäjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Eijalle on kertynyt vankka asiantuntemus työhyvinvointiin ja ikäjohtamiseen liittyvistä kehittämisprojekteista eri alojen työpaikoilta. Kehittämiskokemuksiin yhdistyy työterveyden tutkimuksellinen tietämys ja kokemus. Hän on pidetty kouluttaja, ja koulutustemme laatu on parantunut koulutusyhteistyömme kautta. Hänen kanssaan on miellyttävä tehdä yhteistyötä.

” Eija oli alusta alkaen mukana, kun lähdimme yhdessä koko työporukan kanssa rakentamaan meille Työhyvinvointitehdasta. Eijan osaamisesta ja asiantuntijuudesta oli meille korvaamaton apu ja hyöty. Työhyvinvointitehtaan valmistuttua pidimme Eijan kanssa useiden vuosien ajan henkilöstön työhyvinvointi-iltapäiviä, joissa sukellettiin syvemmälle työhyvinvointityöhön arjessa. Koen Eijan mutkattoman ja kannustavan lähestymistavan erilaisiin työyhteisön kehittämisasioihin erinomaisena – ja luottamusta herättävänä. Aivan erityisesti arvostan hänen kykyään käsitellä hyvien, positiivisten asioiden ohella myös vaikeita tilanteita työyhteisössä.”

Hanna Linnala Toimitusjohtaja Pitäjänmäen Osuusruokala

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tehnyt Eija Lehdon kanssa yhteistyötä vuodesta 2008. Eija on toteuttanut sairaanhoitopiirin ikäystävällisyyden kehittämistoimenpiteitä. Yhteistyö Eijan kanssa on sujunut luontevasti ja hänen osaamisensa sekä kokemuksensa ovat olleet ansiokkaat. Kouluttaessa Eija osallistaa henkilöstöä mukaan kehitystoimenpiteisiin ja palaute koulutuksista on ollut erinomaista. Suosittelen lämpimästi Eijaa asiantuntijaksi erityisesti esimies- ja johdon konsultointiin, ikäystävällisyyden kehittämiseen ja laatutyöhön. katri.mannermaa@satasairaala.fi

Katri Mannermaa, FT Työhyvinvointipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri ky

Referenssit

Olemme tuottaneet  palveluita valtiolle, kunnille kaupungille ja yksityiselle sektorille useilla eri toimialoilla. Kerromme referenssejä halutessanne tarkemmin.

Kehittämispalvelut Kultala on osa Konsulttiverkko®- verkostoa

Ota yhteyttä ja kerromme lisää